18:53 ICT Thứ năm, 01/10/2020

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 803

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 803

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 885853

Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tổng cục thủy lợi

global html

Trang nhất » Thông tin tổng hợp » Công trình

KẾ HOẠCH TƯỚI CỦA CÁC HỆ THỐNG VỤ ĐÔNG XUÂN 2015

Thứ ba - 27/01/2015 16:55
LỊCH TƯỚI CÁC HỆ THỐNG
A/XÍ NGHIỆP GIO CAM HÀ
1/ LỊCH TƯỚI CÁC HỒ CHỨA
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA ÁI TỬ
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới (m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới (ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới trong đợt tưới (m3) Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)  Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
1 23/5 1/6 14,91 14,76 7.805.000 6.555.000 187 15 292.000 7.805.000 292.000 7.513.000 6.263.000
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA KHE MÂY
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới (m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới (ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới trong đợt tưới (m3) Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)  Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
1 22/5 29/5 8,84 8,50 1.655.000 1.331.000 38,2 15 194.000 1.655.000 194.000 1.461.000 1.137.000
 
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA NGHĨA HY
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới (m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới (ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới trong đợt tưới (m3) Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)  Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
                           
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TRÚC KINH
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới (m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới (ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới trong đợt tưới (m3) Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)  Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
1 27/5 10/6 11,30 10,92 6.990.000 4.390.000 243,4 34 828.000 6.990.000 828.000 6.162.000 3.562.000
 
         
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA HÀ THƯỢNG
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới (m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới trong đợt tưới (m3) Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)  Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
1 23/5 7/6 15,63 15,20 8.310.000 7.210.000 400 20 800.000 8.310.000 800.000 7.510.000 6.410.000
 
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA ĐÁ MÀI
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới (m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới (ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới trong đợt tưới (m3) Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)  Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
                           
 
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TÂN KIM
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới (m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới (ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới trong đợt tưới (m3) Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)  Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
                           
 
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA PHÚ DỤNG
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới (m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới trong đợt tưới (m3) Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)  Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ LỊCH TƯỚI CÁC TRẠM BƠM
           BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM ÁI TỬ
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
               
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM VĨNH PHƯỚC
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
1 7h/18/5 7h/28/5 2 433 15 649500 649500
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM CAM LỘ
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
               
 
 
 
 
 
        BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM HIẾU BẮC
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
1 26/5 2/6 2 60 25 150.000 150.000
 
 BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM ĐÔNG GIANG
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
1 27/5 7/6 2 62,1 14 87.210
 
87.210
 
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM TÂN MINH
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
               
 
 
 
 
 
 
        BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM NHĨ HẠ
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
               
 
       
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM BẾN NGỰ
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
1 26/5 28/5 1 60,87 25 75000 75000
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM THỦY KHÊ
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
               
 
 
 
 
 
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM MÒ Ó
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
1 27/2 1/3 2 20 14,5 28.952 28.952
2 7/3 8/3 2 16 14,8 23.688 52.640
3 18/3 20/3 2 18 16,10 28.952 81.592
4 7/4 9/4 2 16 18.10 28.952 110.544
5 21/4 23/4 2 21 13.80 28.952 139.496
 
B/ XÍ NGHIỆP VĨNH LINH
1/CÁC HỒ CHỨA + ĐẬP DÂNG
 
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA KINH MÔN
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới (m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới (ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới trong đợt tưới (m3) Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)  Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
                           
 
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA LA NGÀ
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới (m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới (ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới trong đợt tưới (m3) Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)  Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
                           
 
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA BẢO ĐÀI
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới (m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới (ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới trong đợt tưới (m3) Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)  Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI ĐẬP DÂNG SA LUNG
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
             
2/CÁC TRẠM BƠM
 
        BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM KINH MÔN
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
               
 
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM XUÂN LONG
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
               
 
 
 
 
 
           BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM TIÊN LAI
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
               
           BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM BÌNH AN
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
               

C/ XÍ NGHIỆP NAM THẠCH HÃN
1/ CÁC HỒ CHỨA
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TRIỆU THƯỢNG 1
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới(m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3) Lượng nước hồ đầu đợt tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) Lượng nước hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
1 20/5 4/6 13,14 12,69 2.130.000 1.343.000 94,2 15 141.300 2.130.000 141.300 1.988.700 1.201.700
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TRIỆU THƯỢNG 2
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch MN hồ đầu đợt tưới(m) MN hồ  cuối đợt tưới(m) Dung tích hồ đầu vụ(m3) Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3) Lượng nước hồ đầu đợt tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) Lượng nước hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
1 20/5 7/6 8,96 8,36 2.611.000 1.128.000 89,20 15 133.800 2.611.000 133.800 2.477.200 994.200
 
2/CÁC TRẠM BƠM
 
  
           BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM PHƯỚC LỄ
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
1 22h/17/5 17h/24/5 2 364,20 8 308.700 308.700
2 22h/24/5 6h/31/5 2 364,20 7 258.300 567
.000
 
           BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM QUẢNG ĐIỀN B
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
1 20h/17/5 12h/22/5 1 60 10 60.000 60.000
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM QUẢNG ĐIỀN A
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
1 20h/17/5 15h/19/5 1 24 10 24.000 24.000
 
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM HIỀN LƯƠNG
 
Đợt tưới Ngày bắt đầu mở nước tưới Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch Số máy bơm Diện tích tưới(ha) Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) W tưới(m3)  Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
1 8h/25/5 16h/27/5 3 200 5,50 110.250 110.250
 
 

Tác giả bài viết: Phòng Kỹ thuật Công ty

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Thông báo - Giấy mời

LỊCH NGHĨ TẾT NGHĨ LỄ NĂM 2015

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 4724/TB-LĐTBXH Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014  THÔNG BÁOVỀ VIỆC HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ, NGÀY ĐI LÀM BÙ CÁC DỊP NGHỈ LỄ, TẾT NĂM 2015Thực hiện Nghị quyết số...

Đăng nhập thành viên

Bài hát thủy lợi